حوزه امتحانات نهايي پايه سوم و چهارم

دبيرستان اين واحد آموزشي

 

 


 

برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد مطالعاتي

دانش آموزانpdf

 


 

قبولي 26 نفر(رشته) از دانش آموزان فرزانگان 5

در مرحله اول المپياد كشوري

 سال تحصيلي 94 -93

 

براي مشاهده نفرات برگزيده لطفا اينجا كليك نماييد 

 


 

برنامه امتحانات نهايي خرداد 94 پايه سوم و پايه چهارم