اين بزم را خداوند، براي تو آماده كرده است تا رستگاري‏ ات را تضمين كند
بزمي كه در آن تنها تو هستي كه بايد سرنوشت خويش را
به سمت رستگاري سوق دهي ،مهياي سفر شو ...

 حلول ماه پر بركت رمضان بر شما مبارك

  

 مراحل و مدارك ثبت نام

كليه پايه ها در بخش تازه هاي خبرها آمده است.

كليه فرم هاي مربوطه را بعداز پرينت تكميل

و به همراه مدارك خواسته شده در روز ثبت نام همراه داشته باشيد.

توجه

براي دريافت فايل زمانبندي آزمون هاي جبراني پايه دوم (ورودي سوم)  اينجا كليك نماييد

  

براي مشاهده دپارتمان پژوهش